Tekster

Det hender jeg får ånden over meg og skriver ett eller annet.
Her kan du lese noe av det:
Småvers og annet smått
Lengre og tyngre saker

I tillegg holder jeg på å skrive på et filmmanus.