Sette etternavn først (t.o.m. 5 navn)

=HVIS((HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=1;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;1)))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=2;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1)+1)))))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=3;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1)+1)+1))))))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=4;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1))+1)+1)+1))))))));0))))))))=0;»For langt navn eller kun ett navn. Maks 5 navn kan brukes»;(KJEDE.SAMMEN((HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=1;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;1)))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=2;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1)+1)))))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=3;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1)+1)+1))))))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=4;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1))+1)+1)+1))))))));»ERROR»))))))));» «;(VENSTRE(A1;(LENGDE(A1)-LENGDE(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=1;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;1)))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=1;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;1)))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=2;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1)+1)))))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=3;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1)+1)+1))))))));(HVIS((LENGDE(A1)-LENGDE(BYTT.UT(A1;» «;»»)))=4;(HØYRE(A1;(LENGDE(A1)-(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;(SØK(» «;A1;1)+1))+1)+1)+1))))))));»ERROR») )))))))))))))))

(167)

Leave a Reply